myrealty.am Review

TitletagDescriptiontaglanguage
Բնակարանների առք ու վաճառք | Վարձով բնակարաններ | Myrealty.am Անշարժ գույքի գործակալությունների բազա Երևանում Armenian
Alexarank
245715
Ip adress104.21.79.87Nameserverarch.ns.cloudflare.com
jule.ns.cloudflare.com
Status code200
robots.txt
 N/A
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Tue, 16 Aug 2022 09:20:05 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Tue, 16 Aug 2022 10:20:05 GMT
Location: https://myrealty.am/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=dnfV7n7RSx56Lc3enmVE1GSmnwo6lT8vxLzzICPCH5naQ1ivjYKFn%2BvGn5Lme3PSNC1%2B2f1fAKNGOsMcYXoFM3x1zt1A%2BR8I0oKqbJCVdnEQCCIpwQ6HtFY%2B21AixA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Vary: Accept-Encoding
Server: cloudflare
CF-RAY: 73b9179129f980b7-NRT
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Tue, 16 Aug 2022 09:20:06 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Set-Cookie: PHPSESSID=933ee6787387d9c708a14f6f303bd9ce; path=/
Location: https://myrealty.am/hy
CF-Cache-Status: BYPASS
Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=MWs8OUBtZauYxUYHp5t6PrmNDBbznasMHcnVc%2FxgDc6GLcOVx9KmUhQGpbnJa3znoj2yYNe8ybIcrGpnCRpP%2FKHiggfK3eBum6cd5zwn5MDeQ%2FNd1%2BbEUAUyheUtqw%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 73b91791ebea8a9c-NRT
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 16 Aug 2022 09:20:07 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Set-Cookie: PHPSESSID=d971a65e198ca7f8738baf6c19fd7783; path=/
CF-Cache-Status: BYPASS
Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=n2OUi6d1KkPioc%2FGthydnkKR1znmK6w5H0x09ddnrmUb69i0bEqijPK2bQ02AX77hUqq%2BAAgu0M3dzYy6Ynkx96fNlKKq0nBbJdXYsuviTPuJHG%2Fb8WvcVtUYTDKpQ%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 73b91796e9a78a9c-NRT
Content-Encoding: br
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400

iframe