ae888win.net Review

TitletagDescriptiontaglanguage
AE888 🎖️ Nhà Cái Venus Casino AE888 Cá Cược Đẳng Cấp Vietnamese
Alexarank
294020
Ip adress104.21.0.107Nameserverpam.ns.cloudflare.com
yisroel.ns.cloudflare.com
Status code200
robots.txt
 N/A
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 04 Jun 2023 22:03:44 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
location: http://ae888vn.co/
x-turbo-charged-by: LiteSpeed
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=nSaPe6POGKQxU63z22niqLWEggnXwUNwVHXERhUiAHdIUjJ0UMA4t%2Bwyb4VRzW8m4zBFkrKmJxWjeZVZ3LpJCVYZp4RH9717b9QSmZkoLAT9CeWN2pZhluydJ%2F6p6wQ%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 7d2377ae8bf1268d-NRT
alt-svc: h3=":443"; ma=86400

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 04 Jun 2023 22:03:44 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Sun, 04 Jun 2023 23:03:44 GMT
Location: https://ae888vn.co/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=lK%2Fwq5HKpmp%2B9YBgwqejXrpviO3kpOavrrA8qntHN5gEK8FOEygclZ3YxsJ6PKP9fmD51EmJ%2BSxi5Vgi9j%2FqLTyv%2F%2FjAQc7PUTdt6MqOMrCQn%2FesyGserrWEZRud"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Vary: Accept-Encoding
Server: cloudflare
CF-RAY: 7d2377b0fbf0af5a-NRT
alt-svc: h3=":443"; ma=86400

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 04 Jun 2023 22:03:44 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
x-powered-by: PHP/7.4.33
accept-ch: Sec-CH-UA-Mobile
Cache-Control: no-cache
x-nitro-cache: HIT
x-nitro-cache-from: drop-in
vary: user-agent,Accept-Encoding
x-nitro-rev: 95fed03
link: ; rel=preconnect
link: ; rel="https://api.w.org/"
link: ; rel="alternate"; type="application/json"
link: ; rel=shortlink
x-cache-ctime: 1684074575
x-litespeed-cache: hit
alt-svc: h3=":443"; ma=86400
x-turbo-charged-by: LiteSpeed
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=tzqw00vINedbKTPzx7S%2BG0rvLci4StbhiwGm0J5vEFd2nM%2FOHGTtCbv%2BK6VcXYFBv3b6Sv36V%2BMsr5T22P0D8Hfjh54aKt%2B6u8xPmsKbbp4qQcDWRIFr0oNFuuOY"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 7d2377b13fff809b-NRT
Content-Encoding: br

iframe